26/03/2022 - 19/03/2023
Nivell

Molt Feble

Feble

Mitja

Forta

Molt Forta

Extrema

Català

Carregant mapa...

Registres No verificats amb data anterior a 19/03/2023. Registres disponibles en temps real amb Nasapp Cloud

Registre