16/08/2021 - 09/08/2022
Nivell

Molt Feble

Feble

Mitja

Forta

Molt Forta

Català

Carregant mapa...

Registres No verificats amb data anterior a 09/08/2022. Registres disponibles en temps real amb Nasapp Cloud

Registre