Solucions

Administracions públiques

NASAPP és el teu canal de comunicació amb el ciutadà per tractar casos de molèstia per males olors. D'aquesta manera transformes una situació de reclams i descontentament social, en un treball col·laboratiu enfocat a solucionar un problema mediambiental comú a tota la societat.

Accedeix a Nasapp Cloud

Nasapp disposa d'un potent gestor per consultar i processar tota la informació que remeten els ciutadans. Consulta en tot moment l'estat de situació del teu municipi i actua a temps per evitar un problema major.

Dades en Temps real

Visualitza en temps real i identifica les zones de major afectació per olors i la seva evolució, verifica l'efectivitat de les accions correctives planificades.

Informació adicional

Incorpora funcionalitats extres, com ho és el càlcul de models de dispersió d'aire a la font o modelització per retrotrajectòries a partir de cada registre realitzat pels informadors.

Comunicació amb el ciutadà informador

Respon abans que el problema sigui més gran i gestiona de manera eficient la informació intercanviada amb cada ciutadà.

Informes i estadístiques

Prepara informes robustos i objectius, Nasapp et permet aplicar filtres, visualitzar mapes a mida, extreure dades crues, bolcar registres de qualitat de l'aire i de models de dispersió d'aire.

Sistemes d'alertes

Configura el teu entorn personal d'acord amb les teves necessitats i a al disseny del cas d'estudi, gestiona la creació d'avisos de situació rellevant o alarma social per olors.

Entorn configurable

Dissenya un sistema de gestió de contaminació a mida per les teves necessitats, des d'un sistema de seguiment de queixes fins a un sistema de control intern amb personal capacitat en inspeccions de camp.

Centralitza les queixes dels teus ciutadans

Nasapp Proveeix d'estructura a les queixes rebudes per contaminació d'olors, la informació subjectiva d'una queixa per episodis d'olor, Nasapp la transforma en informació objectiva per a l'estudi de localització dels focus d'olor.

Aconsegueix informes i estadístiques

Amb Nasapp disposes d'un entorn de treball amigable per al tractament dels registres realitzats pels ciutadans. Filtra, extreu i presenta els gràfics que millor representin la informació obtinguda del teu cas d'estudi.

Crea el reu propi entorn local

Crea el teu propi món Nasapp, de seguiment particular, dins un entorn geogràfic determinat.
Gestiona les teves variables de projecte i treballa amb un grup específic d'informadors.
Estableix canals de comunicació individuals o grupals, configura els teus propis descriptors d'olor per treballar sobre un problema concret.

Informadors propis

El teu grup de treball personal

Incorpora com a informadors, usuaris especialitzats en estudis sensorials o inspeccions de camp, a l'àrea mediambiental. Utilitza personal del teu entorn com a referència interna.

Descriptors configurables

La teva roda d'olors pròpia

Nasapp parteix de l'ús d'una roda d'olors universal, però és possible definir una roda d'olors pròpia per adequar-se a les necessitats específiques del problema en estudi.

Comunicació directa

El teu propi canal de comunicació

Nasapp compta amb un canal de comunicació propi entre els integrants de cada sistema a nivell de coordinació i notificacions.

Complementa la informació

En la gestió de la contaminació odorífera, la informació meteorològica és el teu aliat. Amb Nasapp disposes d'informació meteorològica local a cada punt del planeta.

També pots afegir aplicacions com el càlcul de models per retrotrajectòries a l'origen per a cada registre d'episodi d'olor realitzat.

Comunica't amb els informadors

Un factor vital en la gestió de la contaminació odorífera és la comunicació. Nasapp et dóna un espai personal de comunicació, directe amb l'informador. D'aquesta manera pots arribar a temps amb la informació i evitar malentesos.

Vols saber més?

Posa't en contacte amb nosaltres i et mostrarem com Nasapp pot ser la solució al teu problema particular de contaminació per olors.
+34 977 256 182 info@nasapp.org
Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant acceptant el seu ús. +Info