17/09/2018 - 10/09/2019
Nivell

Molt Feble

Feble

Mitja

Forta

Molt Forta

Català

Carregant mapa...

Registres No verificats amb data anterior a 10/09/2019. Registres disponibles en temps real amb Nasapp Cloud

Registre