24/07/2020 - 17/07/2021
Nivell

Molt Feble

Feble

Mitja

Forta

Molt Forta

Català

Carregant mapa...

Registres No verificats amb data anterior a 17/07/2021. Registres disponibles en temps real amb Nasapp Cloud

Registre