25/11/2019 - 18/11/2020
Nivell

Molt Feble

Feble

Mitja

Forta

Molt Forta

Català

Carregant mapa...

Registres No verificats amb data anterior a 18/11/2020. Registres disponibles en temps real amb Nasapp Cloud

Registre