18/09/2020 - 11/09/2021
Nivell

Molt Feble

Feble

Mitja

Forta

Molt Forta

Català

Carregant mapa...

Registres No verificats amb data anterior a 11/09/2021. Registres disponibles en temps real amb Nasapp Cloud

Registre